Bugun...
MALULLÜK AYLIĞI İÇİN SAĞLIK KURULU DÜZENLEMEYE YETKİLİ HASTANELER VE MALUL SAYILAN SİGORTALILARIN KONTROL MUAYENESİ. SAĞLIK KURULU RAPORUNA İTİRAZ HAKKI:


Muhsin Ertekin Sosyal Güvenlik Danışmanı
muhsinertekin42@hotmail.com
 
 

 Sağlık kurulu raporları düzenlemeye yetkili hastaneler::

  Sigortalıların Maluliyetlerinin tespitinde esas alınacak sağlık kurulu raporlarını düzenleyecek  yetkili sağlık hizmet sunucuları Maluliyet Tespit İşlemleri

Yönetmeliğinin dokuzuncu maddesinde belirtilmiş olup bunlar;

1-) Sağlık Bakanlığı eğitim ve araştırma hastaneleri,

2-) Devlet üniversite hastaneleri,

3-) Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı eğitim ve araştırma hastaneleri,

4-) Sigortalıların ikamet ettikleri illerde yukarıda 1,2,3 bentlerde belirtilen hastanelerin bulunmaması halinde sağlık kurulu raporu düzenlemeye yetkili Sağlık Bakanlığı Devlet Hastaneleri,

5-) Belgelenmesi kaydıyla sigortalılar,  herhangi bir üniversite hastanesi veya devlet hastanesinde, yoğun bakımda tedavi ediliyor ve yatmakta olduğu hastaneden başka bir hastaneye nakli hayati risk taşıyorsa sigortalıların yatmakta oldukları hasteneler yetkilidir.

6-) Ülkemiz ile sosyal güvenlik sözleşmesi bulunan ülkelerde çalışan müşterek sigortlıların maluliyet değerlendirilmesinde; akit ülkenin sigorta kurumunun belirlediği sağlık hizmet sunucusunun düzenlediği raporlar esas alınır.

Malul sayılan sigortalıların kontrol muayenesi:

1-) Çalışma gücününün en az %60 ını kaybetmesi nedeniyle malul sayılan sigortalının kontrol muayenesine ihtiyaç olup olmayacağı ve kontrol muayenesi süresi Kurum Sağlık Kurulunca belirlenir.(ssiy. md.51/3)

Ayrıca malul sayılan sigortalılar;

2-) Kurumca yürütülen soruşturma nedeniyle,

3-) Malulluk durumlarında artma veya başka birinin sürekli bakımına  muhtaç olduklarına dair Kurumdan talepde bulunulması halinde,

4-) İhbar ve şikayet halinde Kurumca kontrola tutulabilir.

5-Kontrol muayenesine gerek görülen sigortalının bu kontrol değerlendirilmesinden sonra yeni bir kontrol muayenesi de istenebilir.

Malul sayılmayan sigortalının itiraz hakkı:

   Kurum, sağlık kurulunca malul sayılmayanlar yeni hastalık veya hastalığının artması, muayenesinin gereği gibi yapılmadığı eksik yapıldığı gibi nedenlerle durumlarının yeniden Kurumun yetkili sağlık kurulunda incelenmek üzere yazılı olarak itirazda bulunabilirler.(ssiy. md.52/1)

  Aynı hastalık ve maluliyete esas aynı özürleri nedeniyle malul sayılmamaları kararına karşı durumlarının Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık kurulunca değerlendirilmesi için bir dilekçe ile itiraz edebilirler.(ssiy. md.52/2)         

   Sigortalı Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulu kararına karşı yargıya (iş mahkemesine) başvurarak itirazda bulunabilir.

Malullük aylığının başlama tarihi:

   Hizmet akdine göre çalışan (4/a Kapsamındaki) sigortalının malullük aylığı çalıştığı işyerinden ayrılmak koşulu ile;

a-) Malul sayılmasına esas tutulan rapor tarihi yazılı istek tarihinden önce ise yazılı istek tarihini,

b-) Malul sayılmasına esas tutulan rapor tarih yazılı istek tarihinden sonra ise rapor tarihini takip eden aybaşından itibaren başlar. ( md.27/11)

c-) Sigortalı, malullük aylığının başladığı tarihinde geçici iş göremezlik aylığı almakta ise aylığı geçici iş göremezlik ödeneğinin verilme süresinin son erdiği tarihi takip eden aybaşından itibaren başlatılır.

ç-) Sigortalıyla (4/a kapsamındaki) Kanunun 4 üncü maddesini birinci fıkrasının b bendi (Bağ-Kur) kapsamında geçen hizmetlerle birlikte aylık bağlanacak ve borcu var  ise malullük aylığı bu kapsamda geçen hizmetlere ait prim ve prime ilişkin her türlü borcun ödediği tarihi takip eden aybaşından itibaren başlatılır.

Malullük aylığının ödenmesi;

   Malullük aylığı her ay peşin olarak ödenir. Aylıkların ödeme dönemleri, ödeme tarihleri, ödeme şekli ve ödeme yapacak merkezler Kurum tarafından belirlenir.( md.55/V1)

   Bu hükmün uygulanmasına ait usul ve esasları içeren “Gelir/aylık ödeme Yoklama İşlemleri Hakkındaki Tebliğ” 28.09.2008 tarih 27011 sayılı resmi gazetede yayınlanmıştır.

 

Birden fazla sigortalılık hali bulunan (hizmet akdine tabi, kendi adına ve hesabına veya T.C.E Sandığına tabi hizmeti bulunan) malullük aylığı bağlama hali:

   5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının a, b ve c bentleri kapsamında birden fazla sigortalılık hali bulunan sigortalılara malullük aylığı en son tabi oldukları sigortalılık hali esas alınarak malullük aylığı bağlanır.(ssiy.md.49/5)

   En son hizmet akdine tabi (4/a kapsamında) çalışan bir sigortalı daha önceden hem kendi adına ve hesabına (Bağ-Kur’a) ve hem de kamu idarelerinde (T.C.E.Sandığına tabi memur olarak) çalışmaları varsa en son tabi olduğu 4 üncü maddenin birinci fıkrasının a bendi hali esas alınarak malullük aylığı bağlanır ve bu en son haline (4/a kapsamında) göre de belli bir çalışma süresi aranmaz.

   4/a (Hizmet akdine tabi) Kapsamına göre malullük aylığı bağlanacak olan sigortalının şayet 4/b (Bağ-Kur) kapsamında geçen hizmetleri mevcut ve prim borcu varsa malullük aylığı prim ve prime ilişkin her türlü borcunu ödediği tarihi takip eden aybaşından itibaren başlar.(ssiy. md.54/1)Bu yazı 1425 defa okunmuştur.

YORUMLAR

Henüz Yorum Eklenmemiştir.Bu Haber'e ilk yorum yapan siz olun.

YORUM YAZFACEBOOK YORUM
Yorum

YAZARIN DİĞER YAZILARI

HABER ARA
SON YORUMLANAN HABERLER
ÇOK OKUNAN HABERLER
VİDEO GALERİ
FOTO GALERİ
GÜNDEMDEN BAŞLIKLAR

Konyaspor ligi kaçıncı sırada tamamlar?


YUKARI